Introduktion
Sedan urminnes tider har det svenska språket gått genom en förändring. Vokaler, stavelser och böjningar som förändras, tas bort och läggs till, för att inte nämna alla nya ord som varje år läggs till i den Svenska Akademiens ordlista.

Det kan vara svårt att veta varför och hur vårt språk har förändrats genom tiderna, därför skall denna rapport utröna vilka faktorer det är som bidrar till språkförändringar.

Innehållsförteckning
Vilka faktorer bidrar till språkförändringar?
Hur har det svenska språket förändrats genom tiderna?
Hur påverkas svenskan av engelskan?
Sammanfattning
Referenslista

Utdrag
I de flesta fallen tar det väldigt långt tid för en språklig förändring att ta fart. Sakta men säkert börjar den spridas och användas av fler människor och förändringen tar ett stort steg framåt.

Oftast märker man, som språkbrukare, inte att man är med och påverkar den språkliga förändringsprocessen. De gamla uttrycken försvinner inte helt utan lever ofta kvar en bra tid framöver.

Ett exempel på detta är kasussystemet som härstammar från fornsvenskan. Adjektiv, pronomen samt substantiv hade speciella böjningsformer i genitiv, dativ samt ackusativ.

Systemet är borta från svenskan men än idag finns det ord och uttryck med de böjningsformerna. 1 Främmande språk har också en stor påverkan på sättet vi använder oss utav svenskan.

Uppfinningar och nya metoder leder båda till att ett flertal nya ord uppkommer och börjar användas i samhället.

Modetrender och sociala medier är också stora anledningar till att nya ord och uttryck används in för att passa in i sociala grupper eller bara hänga med i utvecklingen.

Språket är inte bara ett sätt att kommunicera, sprida sina tankar och åsikter. Det skapar också gemenskap och en samhörighet men andra som talar samma sociolekt.

Till exempel så talar både politiker i riksdagen och ett ungdomsgäng svenska, men deras ordval, betoningar och uttryck skiljer sig så pass mycket att det kan vara väldigt svårt för den ena gruppen att förstå den andra.