Introduktion
Att införa ett svenskt språktest som en förutsättning för att få svenskt medborgarskap är ett av de mest kontroversiella ämnena i det svenska samhället

med dess partier, väljare, forskare och politiker. Även om detta krav finns i många andra europeiska länder.

Utdrag
Först och främst innebärar detta test ett incitament för dem som vill få medborgarskap för att lära sig det svenska språket flitigt.

Språket utgör nyckeln till arbetsmarknaden och därmed personen kan försörja sig själv samtidigt bär samhället inte bördan av det.

Med andra ord kan personen ge förmånen till sitt land. Enligt min mening är detta ett uppenbart krav.