Introduktion
Alla undersökningar om det universella fenomenet själv försköning máste tas på allvar. De tyder på att något är konstigt med självbedömning.

Jaget har ett grundläggande problem i och med att dess synvinkel är förkonfigurerad. Vi föddes med inbyggda blinda fläckar.

Utdrag
Det finns ingen speciell enhet som kallas "självinsikt" och har större värde än bedömningar som förankrats i den verklighet som konstaterats av andra människor.

Detta är en besvärande insikt i och med att den skapar ovisshet om första personen (jag eller mig-komponenten) och dennes förmága att lägga fram förslag som skulle stödjas av någon annan.

Akta dig för första personen. Visst ryms en hel del information hos första personen, men avvägningen och urvalet av uppfattningar är unik för den personen.

Skillnaden mellan egna och andras perspektiv på jaget är oundvikliga och utgör ett potentiellt hinder för många former av sociala relationer.