Introduktion
Alla undersökningar om det universella fenomenet själv försköning máste tas på allvar. De tyder på att något är konstigt med självbedömning.

Jaget har ett grundläggande problem i och med att dess synvinkel är förkonfigurerad. Vi föddes med inbyggda blinda fläckar.

Utdrag
Det finns ingen speciell enhet som kallas "självinsikt" och har större värde än bedömningar som förankrats i den verklighet som konstaterats av andra människor.

Detta är en besvärande insikt i och med att den skapar ovisshet om första personen (jag eller mig-komponenten) och dennes förmága att lägga fram förslag som skulle stödjas av någon annan. Akta dig för första personen.