Att uppnå självkontroll | Psykologi uppgift | B i betyg

Inledning
Begrepp som självkontroll, impulskontroll och viljestyrka har figurerat mycket i den senaste tidens vetenskapliga beskrivningar av mänsklig utveckling, till stor del stimulerad av en förvånande uppsättning resultat om hur barn lär sig att motstå frestelser.

Utdrag
Begrepp som självkontroll, impulskontroll och viljestyrka har figurerat mycket i den senaste tidens vetenskapliga beskrivningar av mänsklig utveckling, till stor del stimulerad av en förvånande uppsättning resultat om hur barn lär sig att motstå frestelser.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter