En ny syn på viljestyrka | Psykologi uppgift | A i betyg

Inledning
Upptäckten och analysen av självkontroll och egodepletion skakade rejält om tänkandet hos samhällsforskare över hela världen.

Utdrag
Problemet var att självkontroll knappast hade figurerat inom traditionella teorier om personlighetsutveckling.

Psykologer var till exempel vana vid att bedöma barn och vuxna på samma sätt när det gällde fasta karaktärsdrag som IQ, naturliga förmågor och lätt beskrivna personlighetsdrag som inåtvändhet, social kompetens och öppenhet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter