Introduktion
Upptäckten och analysen av självkontroll och egodepletion skakade rejält om tänkandet hos samhällsforskare över hela världen.

Problemet var att självkontroll knappast hade figurerat inom traditionella teorier om personlighetsutveckling.

Utdrag
Psykologer var till exempel vana vid att bedöma barn och vuxna på samma sätt när det gällde fasta karaktärsdrag som IQ, naturliga förmågor och lätt beskrivna personlighetsdrag som inåtvändhet, social kompetens och öppenhet.

Men litteraturen om självkontroll, som stimulerades av idéer som hämtats från kognitiv psykologi, började peka i en annan riktning.

Det rapporteras ofta nu att självkontroll är lika viktigt och ibland viktigare än IQ när det gäller att förutsäga resultat.