Innehållsförteckning
Psykodynamisk analys av Marie W
- Vad tror du terapeuten skulle vilja ”medvetandegöra”, vilka försvar ska hon bli medveten om att hon använt sig av under många år?
- Vilka försvar ses du hos mamman?

Psykoanalys av Marie W ur ett psykodynamiskt perspektiv
- Vilka försvar tror du terapeuten skulle vilja ”medvetandegöra”, få upp till ytan och verkligen reda ut? Vilka försvar skulle hon bli medveten om att hon använt sig av under många år?
- Vilka försvar ser du hos mamman?
- Vilken primär vinst och sekundär vinst får Marie när hon använder sig av sina försvarsmekanismer?

Utdrag
Vad tror du terapeuten skulle vilja ”medvetandegöra”, vilka försvar ska hon bli medveten om att hon använt sig av under många år?

En av försvarsmekanismerna som Marie använder sig av är eskapism, dvs hennes libido och dödslust kanaliseras till en aktivitet som är socialt acceptabelt att utföra och hon flyr undan jobbiga känslor genom att förströ sig med någonting annat.

I detta fall tränger hon undan sin ångest genom att ta hand om sin mamma och genom att dedikera sig till sitt jobb.

Det kan exempelvis se då hon ringer sin mamma flera gånger om dagen, inte går ut på kvällarna, läser för sin mamma och ser till att hon är ren och prydlig, dvs hon gör det till ett heltidsjobb att ta hand om sin mamma.

Hon tar inte bara hand om sitt eget hem utan hon hjälper dessutom en av hennes mammas väninnor i hemmet samtidigt som hon perfekt sköter arbetet.

Allt detta gör hon för att distrahera sig själv från de jobbiga känslorna som uppstår då hon tänker på allt hon lämnat bakom sig i Nya Zeeland för att ta hand om sin mamma. För att undgå ångesten så trycker hon undan dessa känslor genom att arbeta.

Ytterligare en försvarsmekanism hon använder sig av är bortträngning, dvs hon tränger bort saker hon inte vill tänka på från sitt medvetande.

Detta kan exempelvis ses då hon glömmer bort att skriva tillbaka till sin fästman, jaget tränger bort alla tankar på honom från medvetandet för att Marie ska slippa ångesten som uppstår då detet vill att hon ska vara med sin fästman och överjaget säger att hon ska vara hemma och ta hand om sin mamma. (Kanske det om reaktionsbildning)

Vilka försvar ses du hos mamman?
En försvarsmekanism mamman använder sig av är regression, dvs hon går tillbaka ett eller flera steg i utvecklingen.

Detta kan exempelvis ses då hennes dotter borstar hennes hår och matar henne på samma sätt som man skulle ta hand om ett litet barn.

Marie kallar dessutom mamman för lilla mor vilket implicerar att mammans beteende liknar det hos en person betydligt yngre än hon själv.

Försvarsmekanismen används troligtvis för att undanhålla de traumatiska minnena och jobbiga känslorna som förknippas med bilolyckan och hennes förlamning från hennes medvetande. Detta är att föredra framför över att behöva använda