Innehållsförteckning
1. Vad är självkänsla?
2. Vad är självförtroende?
3. Nämn en företeelse i vårt samhälle idag som är onormalt enligt dig?
4. Hur menade C Rogers att vi skapar kongruens mellan självbild och idealbild?
5. Redogör för Maslows behovstrappa
6. Redogör för det synsätt som vård och omsorg vilar på.
7. Vad innebär intimitet i en kärleksrelation?

Utdrag
Självkänsla är en grundkänsla man har gentemot sig själv, det innebär hur du värdesätter dig själv samt vem du tycker att just du är.

En god självkänsla skapar en trygghet och gör dig mindre sårbar. En fråga man kan ställa sig själv är vem är jag?” för att finna sin egen självkänsla.

Den byggs upp redan i tidig ålder och utvecklas genom hela livet. Ibland kan vi stöta på hinder som påverkar vår självkänsla, men den kan återigen stärkas.

---

Självförtroende handlar om det du gör och vad du presterar. Det kan vara bra på ett område och mindre bra på ett annat.

Exempelvis, Matilda tycker om hästar och hon kan allting gällande dem, när hon är vid sina hästar känner hon ett starkt självförtroende.

Men en dag ska hon testa på motorsport, något hon aldrig gjort eller kan någonting om, här är hennes självförtroende inte lika starkt.