Introduktion
Trots det som sunt förnuft och lärlingsmodellen vittnar om betyder inte goda och djupgående kunskaper om ett ämne automatiskt att man på ett bra sätt kan presentera och undervisa i första hand nybörjare om ämnet.

Utdrag
En sorts kognitiv empatilucka kan visa sig (begreppet empatiluckor mellan människor analyseras närmare i nästa kapitel). Men det är inte bara dåligt.

Även om man inte behöver veta allt uppskattar eleverna ändå att deras lärare är kloka och skickliga människor, och de ser ner på vuxna som de tycker saknar grund- läggande kompetens.