Introduktion
Trots det som sunt förnuft och lärlingsmodellen vittnar om betyder inte goda och djupgående kunskaper om ett ämne automatiskt att man på ett bra sätt kan presentera och undervisa i första hand nybörjare om ämnet.

Utdrag
En sorts kognitiv empatilucka kan visa sig (begreppet empatiluckor mellan människor analyseras närmare i nästa kapitel). Men det är inte bara dåligt.