Vad ämneskunskaper gör för en lärare | Psykologi | C i betyg

Inledning
Trots det som sunt förnuft och lärlingsmodellen vittnar om betyder inte goda och djupgående kunskaper om ett ämne automatiskt att man på ett bra sätt kan presentera och undervisa i första hand nybörjare om ämnet.

Utdrag
En sorts kognitiv empatilucka kan visa sig (begreppet empatiluckor mellan människor analyseras närmare i nästa kapitel). Men det är inte bara dåligt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter