Socialpsykologi | Psykologi | A i betyg

Innehållsörteckning
1. Beskriv innehållet i socialpsykologin.
2. Beskriv vad socialisationsprocessen är och varför är den viktig?
3. Beskriv på vilka olika sätt vi kommunicera?
4. Vad är en attityd?
5. Gör en kortfattad redogörelse av Nazar Akramis forskning om fördomar.
6. Vilka slutsatser gör du kring N A forskning.
7. Gör en beskrivning av din egen socialisation. Vilka ärftliga faktorer har du fått som du har i din personlighet. Vad har miljön påverkat din personlighet. Vilka normer och värderingar som fanns i ditt hem och vilka du har tagit efter.

För dig som strävar mot betyget A
Beskriv en grupp som du har tillhört eller tillhör och beskriv utifrån olika perspektiv (t ex fysiskt, psykisk, socialt, kulturellt och miljömässigt) hur den har påverkat och format dig.

Utdrag
Socialpsykologin innehåller studier om samspelet mellan människor, dessa frågor har arbetets med samt besvarats sedan tidigt 1900-tal.

Exempelvis handlar det om hur människan kommunicerar med varandra, hur individer påverkas av andra hur grupper bildas.

---

Attityd innebär vår inställning till företeelser och människor med tre olika komponenter, tankemässigt, känslomässigt samt handlingsinriktat.

Känslomässiga och tankemässiga komponenter behöver inte ha en faktagrund, utan de kan byggas av föreställningar och idéer.

Den handlingsmässiga komponenten styrs av vår attityd, den behöver därför inte ha att göra med en enskild individ.

Attityder skapas av våra erfarenheter och inlärningar under livets gång. En attityd kan förändras, dock tar det tid och vissa svårigheter kan förekomma.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter