Innehållsförteckning
Personlihet:
- Lustprincipen (det):
- Realitetsprincipen (Ego, Superego):
- Försvarsmekanism:
- Bortträngning och förnekande:
- Regression:
- Projicering:
- Förskjutning:
- Rationalisering:
- Dagdrömma/fantisera:
- Reaktionsbildning:

Behavioristiskt perspektiv (beteende perspektiv/ inlärnings perspektiv):
- Perspektivets grundpelare:

4 instinkter:
1. Habituering:
- Sentetisering (motsatt):
- Normalisering:
2. Klassisk betingning:
- Experimentell neuros:
- Operant betingning:
- Förstärkning:
- Bestraffning:
- Inlärd hjälplöshet:
- Social inlärning:

Hur blev Psykologin till:

Utdrag
Det omedvetna, det vi är uppvuxna och kulturen vi är i. ju tidigare man vet vem man är desto bättre. Man kommer ihåg minnen från två års åldern.

Freud tycker att sex spelar en stor roll i vårt liv. ”vi är djur med djuriska instinkter”, men eftersom vi lever i ett samhälle måste vi anpassa oss till det eftersom om man följer sina djuriska principer leder det till anarki.

Sex är driftkraften och aggression är dödskraften. Sex är en viktig del i livet för att kunna föröka sig.

Freud säger att människor vill ha sex med allt som rör sig, även sina föräldrar.

Aggression är det egoistiska, man vill få sina behov uppfyllda. I grund och botten är människor djuriska och egoistiska av sig

---

Freud var en läkare och ville läsa gåtan om varför folk mår dåligt så kan forskade och intervjuade människorna och gjorde logiska förklaringar av det kan kom fram till.

Men forskare tyckte att beteende var det viktigaste och brydde inte sig om tankar och känslor.

De ville ha allting bevisbart. Det fanns en likhet mellan behavioristiska och psykodynamiska och det var determinism.

Skinner sa att om jag får ett barn så kan jag uppfostra barnet antingen till en massmördare eller till en doktor.

De vill säga att han trodde att miljön runt om kring påverkar vad man blir i framtiden. Han tyckte att barn var oskrivna blad.