Introduktion
I denna uppgift redogörs hur porren påverkar dels hjärnan, men också samhället i övrigt.

Pornhub, som är en av världens största porrsajter, är 75% av porrkonsumenterna män och 25% kvinnor.

Detta ska dock inte förväxlas med att kvinnor har mindre sexlust.

Den tillgängliga porren som finns idag är i stor uträckning gjord av män för män, vilket kan förklara varför statistiken ser ut som den gör.

Finns det något moraliskt i porr eller är porrindutrin snarare prostitution på duk?

Utdrag
Porren har många negativa konsekvenser, delvis för de som konsumerar porren men även de som ligger bakom den.

Det gäller exempelvis spridningen av sexuella sjukdomar, kvinnosyn och syn på sex.

Eftersom unga kommer i kontakt med porr i väldigt tidig ålder är dem dessutom extra mottagliga att påverkas av porrens objektifiering, skeva kategorier och utnyttjande.

Porren å andra sidan aktiverar hjärnans belöningssystem. Somliga jämför det med beroendeframkallande droger, eftersom samma system i hjärnan aktiveras, men det finns inget vetenskapligt bevis för detta påstående.

‘’American psychiatric Associations diagnosbibel DSM’’ är en studie som utkom 2013 där detta påstående stärks.

Där påpekar forskarna att många faktorer kan påverka hjärnans belöningssystem - mat, uppmärksamhet, kärlek - men dessa är inte droger som leder till beroende.

Sammanfattningsvis finns det mycket som kan stimulera belöningscentrum utan att nödvändigtvis skapa ett beroende.