Innehållsförteckning
1, Redogör kortfattat hur man i det biologiska perspektivet ser på gener och ärftlighet.

2, En modern form av biologisk psykologi är neuropsykologi. Hur förklarar detta perspektiv människans beteende, känslor, minne och tänkande?

3, Lisa har fått diagnosen depression och den behöver behandlas. Hur kan man förklara Lisas depression utifrån det biologiska perspektivet? Hur uppstår den och hur behandlar man den?

4, Vad tycker du är det biologiska perspektivets styrkor och mest användbart för att förklara hur vi människor fungerar psykologiskt? Och motsatt; kan du granska detta perspektiv kritiskt utifrån dess svagheter? Motivera ditt svar.
- Källförteckning:

Utdrag
Det biologiska perspektivet säger att det är hjärnan med andra ord så handlar det om våra gener och biologi som håller iordning våra gener, det betyder att vårt beteende faktiskt är förbestämt inom biologin.

Om vi skulle prata om beteendeperspektivet som är motsatsen till det biologiska perspektivet, så anser dem att det är miljön som styr, inte våra gener.

När man forskar inom den biologiska psykologin så anser man mer att istället för att bara förklara inom det psykologiska med hjälp av biologi så anser man att det hör ihop med att man separerar kroppen från själen och att dem här två då är samma enhet.

Alltså menar dem med det här att de inte bara påverkar varandra utan dem är också samma enhet.

När det kommer till att kunna förutspå att tankar, känslor och beteenden så ligger det i fokus för nervsystemet och vår hjärna är en del av psykologin med andra ord neuropsykologi.

Där fokuserar man på hur hjärnans olika delar kan kontrollera olika områden i kroppen, så som talet, minnet och hur man tänker och dem fokuserar även på att se på hur olika slags kemiska substanser så som hormoner och signalsubstanser kan komma att påverka vårt allmänna psyke.

Det finns många fördelar ed det biologiska perspektivet för det kan ge en bättre förståelse för hur vi människor fungerar, det ger även en slags förklaring för en vetenskaplig grund.

Man har inom den biologiska psykologin utvecklats gällande mediciner som gör att individen får minskat lidande av sin depression.