Introduktion
Att det förekommer empatiluckor är oundvikligt men kan göra oss mindre lyhörda för insikten att elever värdesätter relationerna till de personer i deras närhet som undervisar dem.

Utdrag
När relationerna är positiva blir även utveckling mönstren med tiden positiva. Ett av de förvånande resultaten från Robert Piantas omfattande forskning gäller hur de första elev lärar relationerna påverkar hela skolgången.

Uppföljningsstudier visar att elever som har fördelen att upprätta positiva relationer med lärarna från sin första kontakt med skolsystemet fortsätter att uppvisa sådana fördelar ett decennium senare.