Introduktion
Under 1500-talet började dåtidens forskare använda sig av ordentliga forskningsmetoder såsom kvantitativa och kvalitativa experiment.

Dessa experiment utfördes ofta på djur eller växter för att bevisa eller motbevisa olika teorier.

Växter har under århundraden varit utsatta för olika experiment där deras förmågor och annat undersöktes.

Vid tidigt 1600-tal utsattes en av de första nedskrivna vetenskapliga teorierna om växternas relation till vatten för kvantitativa biologiska experiment.

Utdrag
Uppfattningen som forskarna hade länge var att syret var utvunnet ur koldioxiden som växten tagit upp från luften.

Cornelis Van Niel, en mikrobiolog under 1900-talet, arbetade mycket med purpurbakterier som använde sig av fotosyntesen för att livnära sig.

Dessa bakterier lever i syrefattiga miljöer med höga halter av svavelväten. I sin fotosyntes bildas svavel och socker från koldioxid.

Svavel agerar då som reduktionsmedel, en vätedonator. Han föreslog då att vatten kunde agera som reduktionsmedel i fotosyntesen.

Han kunde genom detta framställa en egen generell formel för fotosyntesen. Detta var en av de första presenterade för allmänheten.