Innehållsförteckning
1. Det globala målet nr 6 handlar om rent vatten och sanitet. Varför har inte alla människor tillgång till rent vatten?

2. Hur kan våra val här hemma i Sverige påverka vattentillgången på andra sidan jorden?

3. Du har beräknat ditt ekologiska fotavtryck tidigare. Om du funderar över ditt/din familjs sätt att leva, vad anser du är den största ”miljöboven” i ert levnadssätt? Kom ihåg att motivera ditt svar.

4. Det finns 17 globala mål som världens länder ska uppnå till 2030. Några av dessa mål har stark koppling till våra levnadssätt och livsstil. Välj ut ett av dessa mål. Beskriv målet. Hur gör du kopplingen till uppgiften? http://www.globalamalen.se/

5. För att minska belastningen på ekosystemen bör vi alla tänka på vilken mat vi konsumerar. Konsumtionen av lokalproducerad mat behöver öka men vi behöver också tänka på att konsumera hållbara produkter i högre utsträckning. Vad innebär det att något är ”hållbart” producerat? Förklara så ingående som möjligt och ge exempel.

Utdrag
Det finns många anledningar till varför inte alla i världen har tillgång till rent vatten eller sanitet unicef förklarar några saker som har gjort en anledning till detta är torka i vissa länder om det slutar regna under regnperioderna så kommer vattendragen torka ut och vatten åtkomsten försvinner.

Höga kostnader det är dyrt med vatten eller att bygga brunnar och speciellt i slumområdena utanför städerna så finns varken en sto inkomst eller bra vattenåtkomst.

Ökenbildning som bildas nä man hugger ner skog som skyddar områden där det finns vatten och sedan så bli det tort och vattnet försvinner mer och mer med tiden.

---

En sak som jag måste böja med att säga som vissa kan tro är att om vi använde minde eller mer vatten här i Sverige så påverkar inte det hu vattentillgången ser ut för människor på andra sidan jorden.

Men hu vi kan påverka andra dela av väldens vattentillgång så är det genom våra utsläpp de som släpper ut mycket utsläpp är oftast de lände som drabbas minst de är de länder som förstör jorden minst som ofta drabbas mest.