Innehållsförteckning
Vad görs idag?
Vad kan vi som individer göra?
Vad kan samhället göra?

Utdrag
Den globala uppvärmningen men även andra globala problem exempelvis fattigdom, jämställdhet och utbildning och har uppmärksammats internationellt, det har därför sätts upp internationella mål för en hållbar utveckling.

De förenta nationerna har antagit 17 mål inklusive 169 delmål vid namn “Agenda 2030”, där de arbetar för att nå målen år 2030.1 Somliga mål som går att koppla till konsekvensen av den förstärkta växthuseffekten alltså global uppvärmning är mål:

3,7, 13 och 15. Sammanfattningsvis omfattar målen att politiskt, strategiskt åtgärda klimatförändringen.

---

För att som individ kunna upphäva effekten av den förstärkta växthuseffekten, kan man reducera sina egna växthusgaser främst koldioxid7.

Detta genom att lämna bilen hemma och promenera eller ta cykeln vid kortare sträckor och åka kollektivt för att ta sig längre sträckor.

Om bil är det enda alternativet för en vore det bästa att ha en bensinsnål bil eller det miljösmarta valet en elbil.8 Kött- och mejeriindustrin står för en del av växthusgasutsläppen.