Livets uppkomst och utveckling | B i betyg

Innehållsörteckning
1- Din uppgift blir att ta dig an en av världshistoriens stora frågor, var kommer livet på Jorden ifrån? Hur och var uppstod det först? var kommer livet på Jorden ifrån? Hur och var uppstod det först? Hittills har ingen kunnat få ett definitivt svar på frågan men under årens lopp har vissa teorier förkastats medan den vetenskapliga processen har funnit stöd för andra teorier.

2- Beskriv hur man kan gå tillväga för att åldersbestämma fossil.

3- Vad är ett ledfossil?

4- Under de senaste åren har bilden av den kambriska explosionen delvis förändrats. Förklara på vilket sätt och varför vår förståelse för denna händelse i jordens historia har förändrats.

5- Beskriv begreppet fitness (ur ett evolutionärt perspektiv).

Utdrag
Panspermi (Panspermia): Livet på Jorden anlände från andra delar av Universum (exempelvis via en himlakropp som krockade/landade på Jorden).

Denna förklaringsmodell kan förklara hur livet kom till Jorden men inte hur det första livet uppstod.

Stöd för denna teori fick man exempelvis när man fann aminosyror och andra organiska föreningar i vissa meteoriter (exempelvis Murchison-meteoriten, en av världens mest studerade meteoriter)

---

- (även zonfossil) Ett fossil med känd ålder som kan användas för åldersbestämning av andra fossil som hittas i anslutning till detta (exempelvis i samma berglager).

Helst ska ett ledfossil endast ha avsatts under en kort period i Jordens historia för att
åldersbestämningen av andra fossil (med hjälp av led fossilet) ska bli så noggrann som möjligt.

- En godtagbar men översiktlig beskrivning av begreppet. (Exempelvis: ”Ett fossil med känd ålder.")

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter