Från tidig utveckling fram till födseln | B i betyg

Inledning
Hos människan går det ungefär 38 veckor från befruktningen till dess att barnet föds. Ofta anges 40 veckor istället, men då räknar man från senaste menstruationens sista dag.

Utdrag
I femte veckan, när moderkakan har börjat fungera, börjar embryots hjärta att slå, för att pumpa runt de näringsämnen och den syrgas som hämtas upp i moderkakan.

Moderkakan tar också upp de avfallsprodukter som bildas. Utbytet i moderkakan sker genom diffusion och aktiv transport mellan moderns och embryots blodkärl

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter