Introduktion
Hos människan går det ungefär 38 veckor från befruktningen till dess att barnet föds. Ofta anges 40 veckor istället, men då räknar man från senaste menstruationens sista dag.

Utdrag
I femte veckan, när moderkakan har börjat fungera, börjar embryots hjärta att slå, för att pumpa runt de näringsämnen och den syrgas som hämtas upp i moderkakan.

Moderkakan tar också upp de avfallsprodukter som bildas. Utbytet i moderkakan sker genom diffusion och aktiv transport mellan moderns och embryots blodkärl