Introduktion
Självledning sker alltid mot bakgrund av oförutsägbarhet och osäkerhet. Det kan uppstå problem när den enskilde medarbetaren ska analysera och bedöma vilka uppgifter han ska prioritera högst och hur mycket han ska lägga ned av sig själv i arbetet utan att bränna ut sig.

Utdrag
Alltför ofta löser man den konflikten genom att skicka medarbetarna på stresshanteringskurser, där de får lära sig att de ska blicka inåt för att avgöra hur arbetslivet ska hanteras.

Principen för god självledning blir att medarbetarna ska lära sig att kānna sig själva bättre. Stress förstås som ett personligt problem som krāver personliga lösningar.