Innehållsförteckning
1. Redogör för diagnostisering av psykiska syndrom/sjukdomar
2. Vilka är dina åsikter om att ställa diagnoser?
3. Vad kan en diagnos innebära för människan med psykisk funktionsnedsättning?
4. Redogör för medicinsk behandling samt biverkningar av dessa
5. Redogör för övriga behandlingsmetoder som finns inom psykiatrin idag.
6. Beskriv var och hur god omvårdnad/omsorg ges till människor med psykisk störning.
7. Redogör för omvårdnadsprocessen
8. Vad är målet med omvårdnad/omsorg om inom psykiatrin
9. Redogör för Landstingets ansvar för psykiatrin.
10. Redogör för Kommunens ansvar för psykiatrin.
11. Hur ska du bemöta en människa som har psykiska störningar?
12. Vad behöver du för att kunna föra yrkesmässiga samtal?
13. Redogör för professionell hållning

Utdrag
För att ställa en diagnos av psykiska syndrom och sjukdomar behövs ett diagnossystem.

Det finns två diagnossystem som representerar psykiska syndrom och sjukdomar, med målet att beskriva psykiatriska diagnoser på ett likvärdigt sätt.

Dessa två diagnossystem kallas för DSM-5 som står för diagnostic and statistical manual of mental disorders och ICD-10 som står för international classification of diseases.

Med hjälp av diagnossystemen utvecklas den evidensbaserade kunskapen om psykiatrisk behandling och psykisk ohälsa, det framkommer också vilka symtom som utmärker sig vid olika psykiska symtom och sjukdomar.

DSM-5´s diagnossystem utmärker psykisk ohälsa medan ICD-10´s diagnossystem är utmärkande för både psykiska och kroppsliga sjukdomar.

Trots att Socialstyrelsen rekommenderar ICD-10 som utgångspunkt i den svenska vården, används oftast DSM-5 inom psykiatrin.

---

Vid psykisk ohälsa kan medicinsk behandling underlätta symtom, då ämnen i läkemedlen arbetar med kroppen för att skapa balans.

Det finns olika mediciner till olika symtom och ett läkemedel av dessa benämns som antihistaminpreparat.

Antihistaminpreparat används för att dämpa oro och ångest för stunden, då läkemedlet blockerar ett ämne i kroppens vävnader som kallas för histamin.

Antihistaminpreparat ingår i SSRI-preparaten (selektiva serotinåterupptagshämmare) som ordineras vid olika ångesttillstånd samt vid depression.

Mediciner som innehåller just antihistaminpreparat är Lergigan och Atarax, men precis som alla läkemedel finns det biverkningar, så som trötthet, muntorrhet och dåsighet.