Innehållsförteckning
1. Gör en beskrivning av vad ångest är och orsaker till att drabbas av ångestsyndrom.
2. Redogör för olika typer av ångestsyndrom
3. Redogör för olika behandlingsalternativ vid ångestsyndrom
4. Vad kännetecknar en professionell hållning vid ångestsyndrom
5. Hur kan vi förebygga ångest
6. Redogör för depression
7. Redogör för melankoli
8. Redogör för dystymi
9. Redogör för SAD
10. Vad kännetecknar en depression hos äldre
11. Redogör för behandling av depressioner
12. Redogör för bipolär sjukdom
13. Redogör för behandling av bipolär sjukdom
14. Hur kan du ge en god omvårdnad till en människa som har ångest
15. Hur kan vi förebygga depression och bipolär sjukdom
16. Vilka symtom kännetecknar tvångssyndrom
17. Ge exempel på tvångstankar
18. Ge exempel på tvångshandlingar
19. Redogör för olika behandlingsalternativ vid tvångssyndrom
20. Redogör för samlarsyndrom
21. Beskriv hur en god omvårdnad av en vårdtagare med tvång eller samlarsyndrom bör vara

Utdrag
Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla och farliga händelser, men kan, för vissa individer, bli en sjuklig ångest, då ångestsymtomen blir överdrivna och orimliga vid en sådan händelse.

Ångest är en individuell upplevelse och kan variera i styrka, ångesten kan vara allt från lätt till total panik. Ångest kan även medföra kroppsliga symtom, eftersom mängden av stresshormoner ökar vid rädsla och just ångest.

De kroppsliga symtomen kan vara hjärtklappning, hyperventilation, andnöd, yrsel, illamående, magont, kallsvettningar, darrningar, samt diarré och ett ständigt behov av att behöva kissa.

Vid ångesttillstånd är känslan av ångest ständig eller kraftig, vilket också kallas för ångestsyndrom.

Orsaker som gör att vi drabbas av ångestsyndrom kan vara en påfrestande livssituation, genetisk sårbarhet, svåra upplevelser eller ett ångestskapande tankemönster.

Genetisk sårbarhet kan vara en nedärvd överkänslighet i amygdala, som är den del av vår hjärna där känslor hanteras och hjälper oss reagera på fara.

Vid en för hög känslighet i amygdala överreagerar och uppfattar vi ofarliga händelser som farliga, hotfulla och ångestladdade.