Introduktion
Depression är nog ett begrepp du har använt dig av när du känt dig ledsen men även väldigt deppig. Att få diagnosen depression måste nedstämdheten vara djup men även långvarig.

Depression är en väldigt vanlig sjukdom som även är vanlig bland både kvinnor och män. De naturliga reaktioner man får är nedstämdhet, oro och ångest på svåra händelser i livet.

Ens aptit, sömn och förmåga att tänka kan bli sämre vilket kan leda till att blir trött och förlorar lusten att leva.

Att vara deprimerad innebär inte bara lidande för den drabbade utan för de som står personen nära.

Innehållsförteckning
Inledning:

2. Frågeställning:
- Varför drabbas människor av depression?
2.2 Vad innebär tillståndet?
2.3 Vilka behandlingar finns det?

3. Teori/begrepp:
- Kognitiva perspektivet
- Biologiska perspektivet
- Socialpsykologiska perspektivet
- Psykologisk massa
- Självbilden påverkas av omgivningen
- Spegeljag
- Avvikaridentitet
- Normer, värderingar, attityder

4. Resultat
- Vad innebär tillståndet
- Vilka behandlingar finns det

5. Diskussion

Källförteckning:

Utdrag
En psykologisk massa, är en speciell form av grupp. Kan uppstå när människor samlas som inte har någon speciell relation till varandra, De har ett gemensamt intresse, ishockey eller demonstration.

Kan uppstå under speciella omständigheter. När massan överväldigas av känslor av t.ex. hat. Individer kan bete sig på ett sätt som dom aldrig skulle göra annars.

---

Depression kan för det mesta ha ett långvarigt förlopp. Sannolikheten är väldigt liten att en person som en gång hamna i en djup depression kommer senare i livet drabbas av sjukdomen.

Deprimerade personer visar en drastiskt sänkt sinnesstämning. Ens koncentrationsförmåga försämrast tillsammas med förmågor gällande tankeverksamheten och beslutfattande.

Man har sömnproblem och kan väldigt många gånger se en drastiskt viktnedgång.

De flesta depressioner kommer i samband med att personen har gått igenom en svår förlust, alltifrån att någon har dött, skilsmässa till arbete och sitt anseende.

Depression innebär nedstämdhet och orkeslös under en lång period samt att man tappar lusten till det man vanligtvis brukade tycka om att göra vilket inte behöver vara någon specifik grej utan det man generellt tyckte om.

Detta heter klinisk depression och egentlig depression vilket är det vanligaste som då innebär att man är nedstämd under en lång period.

Klinisk depression kan vara lindring men även måttlig och svår depression.

Vid en lindrig depression klarar man av att arbeta och genomföra vardagssysslor vilket man inte kan göra vid en måttlig depression.

Vid en sådan depression kan man inte utföra något arbete, det kan både vara jobb men även hemmasysslor och liknande.

Man kan även inte sköta sitt vardagsliv. Den tredje är en svår depression.