Introduktion
Depression är nog ett begrepp du har använt dig av när du känt dig ledsen men även väldigt deppig. Att få diagnosen depression måste nedstämdheten vara djup men även långvarig.

Depression är en väldigt vanlig sjukdom som även är vanlig bland både kvinnor och män. De naturliga reaktioner man får är nedstämdhet, oro och ångest på svåra händelser i livet.

Ens aptit, sömn och förmåga att tänka kan bli sämre vilket kan leda till att blir trött och förlorar lusten att leva. Att vara deprimerad innebär inte bara lidande för den drabbade utan för de som står personen nära.

Innehållsförteckning
Inledning:

2. Frågeställning:
- Varför drabbas människor av depression?
2.2 Vad innebär tillståndet?
2.3 Vilka behandlingar finns det?

3. Teori/begrepp:
- Kognitiva perspektivet
- Biologiska perspektivet
- Socialpsykologiska perspektivet
- Psykologisk massa
- Självbilden påverkas av omgivningen
- Spegeljag
- Avvikaridentitet
- Normer, värderingar, attityder

4. Resultat
- Vad innebär tillståndet
- Vilka behandlingar finns det

5. Diskussion

Källförteckning:

Utdrag
En psykologisk massa, är en speciell form av grupp. Kan uppstå när människor samlas som inte har någon speciell relation till varandra, De har ett gemensamt intresse, ishockey eller demonstration.

Kan uppstå under speciella omständigheter. När massan överväldigas av känslor av t.ex. hat. Individer kan bete sig på ett sätt som dom aldrig skulle göra annars.