Introduktion
Vi lever idag i ett samhälle där vi vill ha kontroll. Inte minst över den egna kroppen.

Aldrig har det varit så viktigt att ta hand om sig själv, i form av kost och träning för att må så bra som möjligt.

Fokus ligger globalt på välmående och en hälsosam livsstil.

Trots det mår allt fler sämre och sämre, vilket är en oväntad utveckling.

Det fick mig att vilja ta reda på hur jag egentligen tar hand om min kropp, och hur jag mår av de vanor jag har.

Syftet med denna undersökning är att få en närmare inblick och reflektera kring min livsstil och hälsa, för att kunna justera den och göra eventuella förbättringar.

Innehållsförteckning
Inledning
Metod/utförande:
Resultat
Kost
Motion
Sömn & vila
Mobiltid
Diskussion
Träning
Sömn
Mobiltid
Felkällor & förbättringsförslag
Slutsats

Utdrag
Metod/utförande:
Under sammanlagt tre dagar under april månad (23/4, 26/4, 28/4) dokumenterades olika aspekter i mitt vardagliga liv som kan kopplas till ämnet hälsa.

De mätta variablerna är alla intag i form av mat eller dryck, mobiltid, träning & sömn.

Till hjälp användes appen “Lifesum” som främst mäter antalet kalorier, fett och protein som finns i maten och drycken som tas in, men också tiden man tränat eller rört på sig varje dag.

Appen var inställd på “viktminskning” och räknar själv ut hur många kalorier varav fett, kolhydrater och proteiner som har intagits under dagen i gram.

Ibland användes sökfunktionen som finns i appen för att hitta de varor jag konsumerat, och ibland användes streckkoden på förpackningen som skannades in.

Energiintaget fördelat på fett, kolhydrater och protein infördes i ett cirkeldiagram (se uträkning i bifogat dokument).

Vardagsmotionen mättes genom appen “hälsa” som finns som standard-app på iphone enheter och mäter automatiskt antalet steg i kilometer man går varje dag.

Den tredje appen som användes var “Moment”, vilken mäter hur länge man använder och låser upp telefonen varje dag.

Denna användes alltså för att mäta min mobiltid och hur många gånger telefonen låses upp dagligen.

För att mäta sovtiden skrevs tiden vid läggdags upp, och tiden för uppvaknande. Resultaten infördes i en tabell.

Jämförelser med andra genom att fråga dem muntligt om deras resultat, för att sedan föra in i min rapport.

Därefter jämfördes dem med mina egna resultat utifrån rekommendationer.

Tiden i snitt beräknades genom att addera siffrorna för alla tre dagar, för att sedan divideras med antalet dagar (3). Se mer specifika beräkningar i bifogat dokument.

För att hitta relevanta källor jämfördes informationen med ett flertal andra källor.

Källorna som användes granskades genom äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tidskriteriet och tendenskriteriet.

Alla använda källor bedömdes vara aktuella inom dessa ramar och därför trovärdiga.

Jag bedömer att Livsmedelsverket, Riksidrottsförbundet och SVT nyheter då de är mycket trovärdiga källor, vilka jag har använt för att främst hitta siffror som stödjer mina argument och rekommendationerna eftersom att det ligger vid stor vikt att de är korrekta.

Resultat
Kost
Allt jag åt eller drack under de undersökta dagarna finns bifogade.

Mitt energiintag låg i genomsnitt på 1312 kcal per dag. Fördelningen mellan kolhydrater, fett och protein i genomsnitt/dag finns redovisade i figur 1 (se nedan). Jag åt mer fett under helgen än vad jag gjorde på veckodagarna.

Motion
I snitt motionerar jag medvetet och aktivt 20 minuter per dag. I snitt gick jag 5,6 km per dag (vardagsmotion).

Jag motionerade mer på veckodagarna än vad jag gjorde på helgen. Min kompis Sebbe motionerade 30 minuter per dag.

Sömn & vila
Enligt den dokumenterade datan har jag i snitt en sömntid på 8,5 timmar per natt.

Min sömntid låg relativt jämt under de 3 nätterna det mättes. Min kompis Christian sov i snitt 7,5 h per natt.

Mobiltid
Enligt den dokumenterade datan använder jag min telefon i snitt 190 minuter per dag vilket motsvarar cirka 3h & 16 minuter.

Jag använde telefonen mer under helgen än på veckodagarna. Min kompis Lina satt i snitt 5,35 timmar per dag.