Introduktion
Vår konsumtion, Sveriges konsumtion blir bara värre och värre. Så illa att vi i Sverige idag förbrukar resurser som om vi hade mer än fyra planeter.

Ska vi undvika en klimatkatastrof måste vi sluta konsumera på dagens nivåer, nu. Vi slänger så mycket mat som inte är dålig och detta måste sättas ett stopp för.

Utdrag
En annan anledning till att i behöver tänka på hur vi konsumerar är pengarna som vi idag lägger på mat som vi sedan kastar bort, pengarna som vi istället kan använda på ett bättre sätt och exempelvis lägga de på andra som faktiskt behöver pengar.

Elin Lindman skriver i en artikel “Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd” (27 februari 2011)

att det i Lund, och många andra städer, finns så kallade sopdykare, personer som efter butikernas stängningstid i stort sett “dyker” in i butikscontainrarna och hittar mat som en människa kan leva på i dagar.

Lindman har intervjuat många sopdykare och frågat om vad de tycker angående all mat som slängs, vilket hon bara fått negativa svar om.