MÄNET 10 Miljö och livsstil | A i betyg

Innehållsörteckning
1. Vilka skillnader finns i livsstilen mellan livet i glesbygd/stad?
2. Vad ger hög status i de grupper du tillhör?
3. Redogör för tonårskulturen.
4. Vad omfattar genus? Beskriv vilken påverkan den har.
5. På vilka sätt begränsas kvinnors sexualitet?
6. Varför upplevs homosexualitet som hotande?
7. Redogör för DO
8. Hur kan vi motverka diskriminering i samhället?
9. Redogör för begreppet attribution.
10. Vad ingår i det professionella samtalet?
11. Redogör för begreppet självkänsla.
12. Redogör för begreppet identitet.
13. Redogör för begreppet självbild
14. Vad är och innefattas i begreppet social kompetens.
15. Vilken betydelse har empati för vård och omsorgsarbetet?
16. Hur påverkas vi av stress?
17. Hur vill du beskriva din identitet? Vad vill du lyfta fram/tona ned?
18. På vilket sätt skiljer sig ditt sätt att kommunicera på i familjen/arbetet?
19. Vad lägger du märke till i andra människors kroppsspråk?
20. Hur använder du dig av beröring i kontakt med andra?
21. Hur uppfattar du andra språk och dialekter? Vilka upplever du positivt/negativt?
22. Vad förmedlar vår klädsel?
För dig som strävar mot betyget A
Du svarar på en annons för ett arbete med en brukare. Arbetet verkar vara väldigt roligt och stimulerande. Dessutom är det i samma stad där du bor och väldigt bra betalt. Du vill verkligen ha det här jobbet. Skriv en annons om dig själv där följande begrepp finns med: förhållningssätt, identitet, personlighet, social kompetens, stress och empati.

Utdrag
Att bo i en stad skapar ett högre tempo än att bo i en glesbygd, då det finns mer aktiviteter att välja mellan i staden.

I Staden finns även mycket mer folk runt om kring den som bor där, vilket också kan påverka det höga tempot.

Landsbygden däremot har ett lugnare tempo, då det är mindre boende människor där och aktiviteterna är mindre.

På landsbygden är människan mer beroende av varandra än i staden, eftersom möjligheterna till samhällsservice finns långt bort.

I staden kan man ta buss, spårvagn eller promenera till affär, skola eller vård, vilket inte går på landsbygden, där människorna istället får ta sin bil eller samåka med grannar eller vänner.

---

Genom att prata om människors olikheter, uppmärksamma att alla ska behandlas likvärdigt och påpeka dess skador.

Att förklara och diskutera med människor redan i tidig ålder om diskriminering och mobbning kan vara ett sett att förebygga andras lidande.

Det är i barndomen vi lär oss respektera andra och framförallt olikheter, där kan vi också lära oss att det är väldigt fel att behandla någon illa.

När barnen sedan växer upp till tonåringar är också viktigt att diskutera diskriminering, förklara hur det påverkar andra människor och hur man kan vara uppmärksam på att någon blir diskriminerad.

I arbetslivet och vuxenlivet, där diskriminering också finns, är det viktigt att vara uppmärksam om någon far illa till.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter