Hälsa och livsstil 2

Innehållsörteckning
Konsekvenser en stressfylld livsstil har på:
- Individen
- Folkhälsan och miljön

Utdrag
Vad händer i kroppen efter längre tid med stress? Kamp-flykt stressreaktionen varar under en kort allt från några minuter till några timmar.

Skulle man befinna sig i kamp-flykt läge allt för ofta eller för länge leder det ofta till problem med hälsan.1

---

Dagens media som idag sträcker sig ut till våra mobiltelefoner, har bilder på fotomodeller och fitness-modeller som dagligen ger oss råd om kost, diet, motion och träning och tillrådan om den ideala livsstilen kring allt från kläder till kroppsidealet.

All denna information och påtvingade potentiella livsstilsförändring tillkallar många människor stress. Denna typ av stress kallas även för hälsostress, en stress över att ha den “perfekta” hälsa.

De höga kraven som man privat och i arbetslivet är ofta de bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa, många pressar sig själva hårt för att konstant kunna prestera.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter