Introduktion
Välgörenhet är en verksamhet som bedrivs för att hjälpa behövande människor. Det finns två olika typer: ideella välgörenheter och de välgörenheter som bedrivs av olika organisationer.

Ideella organisationer sköts frivilligt och är ofta olika föreningar, såsom ett fotbollslag eller en kyrka som med hjälp av sina medlemmar samlar in pengar, som sedan skickas vidare till större organisationer som är stationerade där hjälp behövs.

Utdrag
Jag donerar inte mycket till välgörenhet, inte jämfört med vissa andra. Men jag ger ofta pengar till lokala tiggare och donerar ibland till olika typer av välgörenheter genom sms.

Det lilla jag gör för att hjälpa andra människor har en del effekter på mig själv och de i nöd.

Till en början blir den direkta konsekvensen av en donation att den som får blir glad och kan känna sig lättad eller åtminstone kan känna hopp inför framtiden.