Förbjud tiggeri för att hjälpa tiggare | Debattartikel | A i betyg

Inledning
Tiggeri är idag ett mycket debatterat ämne där både moral och lagstiftning spelar en stor del. Förbud mot tiggeri kan verka hjärtlöst, samtidigt som dagens lag inte löser migranters problem.

På grund av detta har en moralisk klyfta uppstått som på bästa sätt kan lösas genom förbud mot tiggeri.

Utdrag
Tiggeri är idag ett mycket debatterat ämne där både moral och lagstiftning spelar en stor del. Förbud mot tiggeri kan verka hjärtlöst, samtidigt som dagens lag inte löser migranters problem.

På grund av detta har en moralisk klyfta uppstått som på bästa sätt kan lösas genom förbud mot tiggeri.

En migrant vid namn Violeta säger i samma artikel att ”Vi önskar inget annat än att få stanna här, med tillåtelse.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter