Introduktion
Teater är inte ett manus eller något arbete, det är energi. Drama och teater har och är fortfarande en del av vår historia.

Under flera tusen år har människan varit fascinerad av teaterkonst och med nya tider kommer nya förändringar.

Drama ämnet är inte så populärt på så många skolor nu för tiden. Men jag vill förklara varför drama ska vara en del av skolan precis som svenska, engelska, matte och alla andra ämnena vi lär oss.

Utdrag
Först av allt så är drama mer än bara pjäser, det är kunna tala med sitt kroppsspråk, tala inför en publik och att kunna uttrycka sig. Genom det får vi ett högre självförtroende och kan prestera bättre i de andra skolämnena.

Drama hjälper oss om vi har en föreläsning inför en grupp, gruppdiskussioner eller om läraren ställer en fråga till klassen och att man då vågar att räcka upp handen och svara. Drama ger oss olika saker som bygger vårt självförtroende.

Drama kan vara vad som helst och med hjälp av det kan vi fly från verkligheten en stund och komma in i dramats värld som vi själva kan styra. Om studenter får en chans att lära sig drama får dem högre grund och fördel gentemot de som inte lär sig det.

Drama skulle jag säga samlar flera ämnen och egenskaper i ett enda ämne. Historia, svenska, Konst, Musik och så vidare.

Men också problemlösning, samarbetsförmåga, sociala förmågor, språkutveckling och gemenskap, som alla behövs för att en klass ska fungera.

Man kan lära sig viktiga egenskaper för livet som man inte lär sig i de andra ämnena. Drama tillhör allmänbildningen och är mer än att bara komma ihåg repliker.