Omsorg vid psykisk ohälsa | Psykiatri | A i betyg

Innehållsörteckning
1. Förklara begreppet människosyn.
2. Beskriv och förklara din egen värdegrund.
3. Redogör för vad ett professionellt förhållningssätt innebär.
4. Ge exempel på etiska dilemman som kan uppstå i arbetet med psykiska funktionshindrade.
5. Redogör för begreppen prevention och promotion.
6. Beskriv entreprenöriellt förhållningssätt.
7. Beskriv genombrottmetoden.
För dig som strävar mot betyget A
Du arbetar som folkhälsosamordnare i Färgelanda kommun. Du har fått i uppdrag att implementera ett nytt hälsofrämjande insats för att motverka psykisk ohälsa bland ensamma äldre. Beskriv utförligt och nyanserat din idé och strategi.

Utdrag
Människosyn innebär de värderingar och uppfattningar du har gentemot dina medmänniskor, när du möter andra individer är det din människosyn som styr ditt sätt att vara mot dem.

Exempelvis skapar du en uppfattning om människan är fri eller ofri, om hen är god eller ond samt om alla människor är lika mycket värda.

Människans perspektiv styrs av olika religiösa och filosofiska inriktningar, exempelvis är existentialismen en filosofisk inriktning, vilken hävdar att människan är fri.

Genom att känna till sina egna värderingar formas värdegrunden, där din självbild, din person och den professionella identiteten möts.

Värdegrunden grundas under din barndom och utvecklas genom erfarenheter och utbildningar under hela livet. Modet att stå upp för sina värden skapas efter hur du som barn upplevde bekräftelse.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter