Innehållsförteckning
1. Förklara begreppet människosyn.
2. Beskriv och förklara din egen värdegrund.
3. Redogör för vad ett professionellt förhållningssätt innebär.
4. Ge exempel på etiska dilemman som kan uppstå i arbetet med psykiska funktionshindrade.
5. Redogör för begreppen prevention och promotion.
6. Beskriv entreprenöriellt förhållningssätt.
7. Beskriv genombrottmetoden.
För dig som strävar mot betyget A
Du arbetar som folkhälsosamordnare i Färgelanda kommun. Du har fått i uppdrag att implementera ett nytt hälsofrämjande insats för att motverka psykisk ohälsa bland ensamma äldre. Beskriv utförligt och nyanserat din idé och strategi.

Utdrag
Människosyn innebär de värderingar och uppfattningar du har gentemot dina medmänniskor, när du möter andra individer är det din människosyn som styr ditt sätt att vara mot dem.

Exempelvis skapar du en uppfattning om människan är fri eller ofri, om hen är god eller ond samt om alla människor är lika mycket värda.

Människans perspektiv styrs av olika religiösa och filosofiska inriktningar, exempelvis är existentialismen en filosofisk inriktning, vilken hävdar att människan är fri.

Genom att känna till sina egna värderingar formas värdegrunden, där din självbild, din person och den professionella identiteten möts.

Värdegrunden grundas under din barndom och utvecklas genom erfarenheter och utbildningar under hela livet.

Modet att stå upp för sina värden skapas efter hur du som barn upplevde bekräftelse.

---

Som barn fick jag lära mig att alla människor är olika och ska bemötas därefter, men ju fler människor jag mötte desto snabbare ändrades min egen uppfattning om min människosyn.

Jag fick ofta höra rasistiska meningar, att religion bara är något som svaga människor vänder sig till, att alla inte förtjänar behandlas lika.

Exempelvis fick jag många gånger höra att min lillebror fick göra saker som jag, som tjej, inte skulle klara av.

Det skapade ilska inom mig och jag kände att mina närstående hade fel.

När skolan började fick jag träffa nya människor, ingen var den andra lik men jag tyckte om dem ändå.

Alla hade något fint inom sig, likaså något mindre fint. Jag skapade mig en egen uppfattning om människan, att alla är lika mycket värda trots hudfärg, religion eller ursprung.

Jag började sakta trotsa min familjs värderingar, jag började leka med killarna, gjorde samma saker som dem gjorde, jag uttryckte flera gånger att jag önskade att jag hade en annan hudfärg.

Många tyckte då att jag var konstig och jag älskade den känslan, jag kände mig så fri i mitt tänkande och bemötande mot andra människor och den känslan känner jag än idag.

Det sägs att vi människor skapar en uppfattning om andra individer efter bara någon minuts överblick, men jag tror inte det stämmer.

Jag anser att alla människor är bra på olika vis och förtjänar mängder med överblickar.

Jag vill inte dra någon över en kant bara för att hen tror på saker jag inte tror på, jag har accepterat att mina familjemedlemmar har en annan syn på människor än vad jag har.