Innehållsförteckning
1. Vilka faktorer innefattas i psykisk hälsa?
2. Vilka faktorer påverkar vår psykiska hälsa?
3. Vilka faktorer kan göra så att vi mår psykiskt dåligt?
4. Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa?
5. Redogör för KASAM begreppet?
6. Hur kan vi minska stigmatiseringen för psykiskt störda?

Utdrag
Enligt WHO, världshälsoorganisationen, är hälsa då man känner ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Faktorer som innefattar psykisk hälsa är att känna välbefinnande, gemenskap och se livet som meningsfullt.

Alla människor är olika, likaså våra tankar, känslor och syn på livet.

Att ha psykisk hälsa kan innebära för en individ att ha positiva tankar, god självkänsla och ser livet som meningsfullt, samtidigt som en annan individ kan känna psykisk hälsa när hen är med vänner, klarar av att gå till sitt arbete och känner ett lugn i kroppen.

Andra faktorer som kan innefattas i psykisk hälsa är att klara av sin vardag, ha möjligheter att använda de förmågor man har, klara av att gå till sitt arbete eller skola och ha en god självkänsla.