Innehållsförteckning
1. Beskriv de olika teorierna om varför barn och ungdomar mår psykiskt dåligt.
2. Vilka signaler/beteenden uppvisar barn som inte mår psykiskt bra?
3. Redogör för autism och ADHD.
4. Beskriv symtom och orsaker till depression hos barn och tonåringar.
5. Redogör för olika ätstörningar samt symtom och orsaker till dessa.
6. Hur ser behandlingen ut till den drabbade och dennes familj?
7. Redogör för lagstiftning kring barns omvårdnad och omsorg.
8. Redogör för symtom och orsaker till depression hos äldre.
9. Redogör för orsaker och symtom vid förvirringstillstånd.
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Ingrid på sidan 198. Vilka tankar och funderingar väcker hennes berättelse hos dig? Vilka insatser skulle du föreslå? Gör en utförlig och nyanserad redogörelse för ovan ställda frågeställningar.

Utdrag
Det finns tre olika teorier om varför barn och ungdomar mår psykiskt dåligt, dessa är intrapsykiska teorier som innebär att individen påverkas av de psykologiska reaktionerna inom sig själv.

Exempelvis ett barn som sett ett hus brinna ner, det kan väcka oroskänslor och skapa starka psykiska reaktioner så som ångest eller rädsla för eld.

Interpersonella teorier innebär att förhållandet mellan människor kan påverka den psykiska hälsan/ohälsan.

Exempelvis ett barn med syskon med särskilda behov och åsidosätts, detta kan skapa utanförskap och starta starka ensamhetskänslor vilket kan leda till exempelvis depression.

---

Barn som mår psykiskt dåligt kan uppvisa olika signaler eller beteenden, det kan vara avvikelser från sitt vanliga beteende så som tics, aggressivitet, harklingar eller nagelbitning.

Ett barn med psykisk ohälsa kan även få huvudvärk, hjärtklappning, sängvätning, ont i magen och/eller en känsla av att inte få luft. Dessa reaktioner kallas för psykosomatiska reaktioner.