Innehållsförteckning
1. Vilka diagnoser kan barn och ungdomar få
2. Vilka symtom kan depression ge hos barn och unga
3. Vad kan orsaka psykisk ohälsa hos barn och unga
4. Vilka behandlingar finns att få
5. Redogör för självskadebeteende
6. Vad kan orsaka självskadebeteende hos barn och unga
7. Vilka behandlingar finns att få
8. Hur bör omvårdnaden av en person med självskadebeteende vara
9. Redogör för Anorexi
10. Redogör för Bulimi
11. Redogör för Ortorexi
12. Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga
13. Redogör för ADHD
14. Redogör för Aspergers syndrom
15. Redogör för Autism
16. Vilka behandlingar och stöd finns att få

Utdrag
Diagnoser som kan tillskrivas barn och ungdomar är ångestsyndrom, depression och tvångssyndrom.

Dessa diagnoser kan även vuxna få, dess symtom och behandling är likvärdig, dock förekommer vissa skillnader.

Vid ångestsyndrom upplevs en stark panik eller oro, utan några tecken på fara, det kan också ge symtom som magont eller huvudvärk.

Även kallsvettningar, andnöd och hjärtklappning, likt symtom för vuxna, förekommer hos barn och unga. Det är också vanligt att barn börjar gnälla och få vredesutbrott vid ångest, då känslan är svår att hantera.

Separationsångest, då barnet känner en överdriven oro för att komma ifrån sina föräldrar samt social fobi, när barnet känner en intensiv oro för att bli bortgjord, iakttagen och granskad, kan också skapa ångest och obehag.

Tvångssyndrom kan också leda till psykisk ohälsa, eftersom tvångstankarna och tvångshandlingarnas måsten gör att barn och unga blir mer känsliga, okoncentrerade och tröttare.

Det kan också skapa skam och en utanförskapskänsla, då individen kan känna sig avvikande.