Introduktion
Man har behandlat mental ohälsa och personer med psykiska problem mycket olika undermed åren. Vår syn har förändrats vilket lett till nya sätt att behandla och rehabilitera.

Något som till en början kallats för galenskap kallas i nutid för sinnessjukdom (Thelander 2018). En film som kom som en motreaktion mot dåtidens vård av psykiskt sjuka var Gökboet (1975) som .

Filmen handlar om McMurphy som skickas till ett mentalsjukhus till följd av sittn sociala beteende.

Syster Ratched, som är översköterskan på mentalsjukhuset, slår tillbaka när McMurphy leder in patienterna i ett slags uppror mot mentalsjukhusets normer.

Hur har den psykiatriska vården utvecklats från 50-talet och framåt? Vilka behandlingsformer /terapiformer användes i filmen och vilken alternativ hjälp patienterna skulle kunna få idag?

Utdrag
Bernerson & Cronlund presenterar i Mänskligt - psykologi 1 och 2a att den samhällsutveckling som skedde under 60-talet ledde till en ändrad inriktning inom psykiatrin.

Människor ansåg att vissa behandlingar av psykiskt sjuka in var inhumant. Detta blandat med att man nu började räkna med miljö och uppväxt, vilket även ledde till .

Man förstod att allt inte gick att bota med läkemedel och inte var biologiskt. Man ändrade då från den faktiska behandlingen till psykoterapi (s.216-217).

Vårdguiden beskriver psykoterapi med orden; “Hur du mår kan ofta förstås genom dina tankar, känslor, beteenden och relationer, och vad som hänt dig i livet.

När du går i psykoterapi kan du få hjälp att förstå dig själv och dina känslor.” (Vårdguiden, 2020)

En liknande behandlingsform som visas i Gökboet är gruppterapi. Där sitter patienterna sitter i en cirkel och pratar om varandras problem, som leds av översköterskan Ratcher.

Gruppterapi är något som även genomförs i nutid också. Ollmark (2009) tar upp hur gruppterapi i dagens samhälle samlar personer med samma problem, vilket därmed leder till att patienten inte känner sig ensam i sitt problem.

En nackdel Ollmark hon tar upp är däremot att det kan vara till det sämre då det blir mindre fokus på den enskilde och mer på gruppen.

Sammanfattningsvis, hur har den psykiatriska vården utvecklats från 50-talet och framåt?

Vilka behandlingsformer /terapiformer användes i filmen och vilken alternativ hjälp skulle patienterna skulle kunna få idag?

Den vanligaste terapiformen idag visar Vvårdguiden att är psykoterapi. Detta Vilket skulle vara den alternativa vården patienterna i filmen troligen skulle få idag. Och behandlingar som exempelvis lobotomi har helt försvunnit.