Hur ser den psykiska utvecklingen ut under tonåren

Inledning
Tonårstiden brukar delas in i tre faser, och den första börjar redan i tio-elvaårsåldern. Vi kan då märka att barnet börja bli mer fakta intresserade och också mer intresserade av sin omgivning

vilket beror på en viss förmåga att kunna tänka abstrakt och som gör att man kan sätta in sig själv i ett större sammanhang.

Utdrag
När den andra perioden inträder brukar barnet vara 13-14 år, och den pågår till 16-17 år. Under perioden ökar förmågan att kunna tänka ännu mer abstrakt.

Tonáringen har även ett stort behov av att kunna testa och experimentera för att undersöka vad som passar honom eller henne.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter