Innehållsförteckning
1. Vad är psykisk ohälsa
2. Redogör för psykiatrireformen.
3. Vad studeras inom psykiatri
4. Gör en beskrivning av psykiatrins framväxt i Sverige
5. Vad innebär att vård och behandling är evidensbaserad

Utdrag
Psykisk ohälsa innebär psykiska besvär, sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Med psykiska besvär är individen orolig och känner sig nedstämd, vilket kan bero på en svår situation.

Vid svåra situationer är psykiska besvär ofta normala reaktioner, men de behöver inte vara allvarliga. Psykiska sjukdomar däremot är mer allvarliga, då symtomen är fler och omfattande.

Därför ställs diagnoser, precis som vid kroppsliga sjukdomar, hos personer som lider av psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa är ett stort begrepp, det kan handla om depression, schizofreni, ångest och självmord.

Det gemensamma i begreppet är att individen har en psykisk skada, sjukdom eller problematik.

Psykiska funktionsnedsättningar är en av dem, likt psykiska besvär och sjukdomar och innebär att individen har nedsatt funktionsförmåga på grund av sin psykiska ohälsa.

Det kan vara svårt att sköta sin egen hygien, ta tag i saker hen annars brukar göra och att laga mat.