Innehållsförteckning
1. Beskriv och förklara begreppen samverkan och samarbete.
2. Redogör för vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård.
3. Förklara begreppet förbättringskunskap.
4. Vad gör SBU?
5. Redogör för hur man kan arbeta med kvalitetsarbete i en praktisk verksamhet.
6. Redogör för vad evidensbaserad vård och omsorg är.
7. Redogör för hur du skapar en hållbar relation.
8. Beskriv hur du i ditt arbete kan motivera och inge hopp.
9. Beskriv innebörden av att sätta realistiska gränser.
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Sara och Lina på sidan 119. Beskriv utförligt och nyanserat hur Robert och Amanda kan hjälpa Sara och Lina efter att ha gått in på websidan www.livlinan.org.

Utdrag
När individer från olika verksamheter, myndigheter och organisationer strävar efter ett bättre resultat tillsammans kallas det för samverkan.

Exempelvis; Jag behövde psykiatrisk vård under en period, för att min vård skulle bli så hjälpfull och bra som möjligt samverkade en sjuksköterska från vuxenpsykiatrisk öppenvård tillsammans med en psykolog från traumaenheten och en individ från mobila teamet.

För att kunna uppnå samverkan krävs ett samarbete. Sjuksköterskan hade kontakt med både psykologen och individen från mobila teamet för att vården skulle fungera.

---

SBU står för Statens beredning för medicinskt och social utvärdering. SBUs uppgift är att utvärdera metoder och insatser inom hälso- och sjukvården och tandvården.

De utvärderar även socialtjänstens och området funktionshinders insatser. Utvärderingen av en verksamhet är helt oberoende, de kommer till platsen med en ”tom bok” för att kunna utföra utvärderingen likvärdigt för alla verksamheter.