Innehållsförteckning
1. Redogör för begreppet kommunikation
2. Du kommer till en vårdtagare som det är svårt att få kontakt med och du har svårt att få igång ett samtal. Reflektera över vad du kan göra för att få igång samtalet.
3. Reflektera över hur du själv använder ditt kroppsspråk. Hur tror du att det uppfattas av andra?
4. Beskriv vad som ingår i det goda samtalet.
5. Förklara kortfattat vad de olika sätten att kommunicera innebär
6. Varje människa har ett revir. Redogör för dessa.
7. Vad lägger du märke till vid ett första möte
8. Förklara begreppen etik och moral
9. Vad menas med ett etiskt förhållningssätt
10. Vad formar en människas personlighet
11. Förklara begreppet empati.
12. Vad innebär värdighet
13. Redogör för den humanistiska människosynen
14. Vad innebär godhetsprincipen
15. Förklara begreppet integritet
16. Vad är en fördom
17. Gör övningsuppgiften 1 under reflektera och diskutera på sidan 74 i kursboken

Utdrag
Begreppet kommunikation har en djup betydelse, det innebär att människor utbyter upplevelser, tankar och värderingar.

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicatio och betyder ömsesidigt utbyte.

Varje individ har ett behov att känna sig sedd, betydelsefull och bekräftad, då är kommunikation viktigt och handlar om lyhördhet.

---

Varje individ har en bekvämlighetszon, där olika människor kan komma nära, det finns 4 mänskliga zoner, dessa är, intimzon, personlig zon, umgängeszon och offentlig zon.

Intimzon innebär närhet och ett kort avstånd, ungefär en halvmeters mellanrum mellan individerna.

Intimzon kan förekomma hos partnern, nära vänner och familjemedlemmar.

Personlig zon innebär ett armlängds avstånd och detta avstånd har vi till våra vänner.

Umgängeszon innebär ett avstånd på 1 till 2 meter, detta är ett vanligt avstånd mellan personal, kollegor och till individer som vårdas.

Den offentliga zonen ligger på 3 meter eller mer och detta avstånd använder vi oss av till främlingar och de människor vi inte känner oss bekväma med.