Innehållsförteckning
1. Varför är det viktigt med vårdhygien
2. Redogör för VRE
3. Redogör för smittämnen
4. Vad innebär det att en mikroorganism är patogen
5. Hur sprids resistenta bakterier.
6. Redogör för hur smittspridning sker
7. Redogör för socialstyrelsens bestämmelser om basala hygienrutiner
8. Vad menas med desinfektion
9. Vad innebär att en produkt är steril
10. Vilka regler gäller för personal som hanterar livsmedel
11. Vad ingår i den personliga vården
12. Redogör för sänglägeskomplikationer
13. Redogör för riskfaktorerna vid fallolyckor
14. Hur kan vi förebygga fallolyckor
15. Beskriv olika urininkontinens
16. Ge två exempel på varför det är viktigt med god munhälsa
17. Vad menas med plack och vad kan det?

Utdrag
Vårdhygien är viktigt eftersom det i vård- och omsorgsmiljöer finns en hög risk för smittspridning, eftersom människor med sjukdomar och nedsatt immunförsvar vistas inom samma område.

---

Socialstyrelsen har gett ut bestämmelser angående klädrutiner och basala hygienrutiner, dessa innebär att arbetskläder endast får bäras i arbetet, med undantag för arbeten som sker på flertalet platser, då får arbetskläderna bäras.

Tröjor ska ha korta ärmar, de får inte vara längre än till armvecket. Arbetskläderna ska även bytas dagligen och om kläderna förorenats ska de bytas så fort som möjligt.

Skyddsrock, plastförkläde eller liknande skyddskläder ska användas då arbetskläderna riskerar kontakt med biologiskt material eller kroppsvätskor.

Skyddskläderna ska bytas innan ny vårdtagare besöks. Det får inte förekomma smycken, bandage eller likande på underarmarna eller händerna. Naglarna får inte vara målande och ska vara kortklippta.

Innan och efter ett vård- eller omsorgsmoment ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, innan spritningen ska händerna vara torra för bäst effekt.

Om händerna är eller kan vara smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten innan spritningen. Om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor ska skyddshandskar användas, när handskarna tas på ska händerna vara torra.

Handskarna är engångsartiklar och ska därför kastas vid användning och tas av direkt efter kontakt med vårdtagare.