Innehållsförteckning
1. Redogör för rehabilitering

2. Beskriv vad vardagsrehabilitering innebär samt hur den kan ske i vardagen.

3. Redogör för habilitering

4. Beskriv hur samverkan av rehab/hab mellan kommunen och regionen ska ske

5. Beskriv hur IFO är organiserat och deras huvudsakliga arbetsuppgifter

6. Vad menas med omsorgssvikt

7. Redogör för familjerättens arbete

8. Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för barn och unga vad menas med det?

9. Vilka andra grupper har socialtjänsten ett uttalat ansvar för? På vilket sätt?

Utdrag
Ordet rehabilitering har sitt ursprung från latinet där re betyder åter och habilis betyder skicklig.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för flertalet insatser inom vård och omsorg, dessa insatser ges till individer som skadat sig eller varit sjuka och behöver återfå sina fysiska och psykiska förmågor i den mån som går.

Exempel på rehabilitering är social rehabilitering, vilket innebär att individen ska träna och stödjas till att återgå till det normala efter en sjukdomsperiod.

Träningen innehåller social träning, så som stöd i att ta kontakt med vänner och familj eller att handla.

Medicinsk rehabilitering innebär att individen får hjälp att återhämta sig efter en skada eller sjukdom genom att återställa vissa funktioner, så som gång eller tal.

---

IFO är en förkortning av individ- och familjeomsorg, vilket enligt den kommunala Socialtjänsten ska innehålla särskild expertis samt erbjuda stöd och råd till enskilda individer eller familjer.

Exempelvis kan stöd och råd ges vid missbruk, psykisk ohälsa samt bostadslöshet.

Då Socialtjänsten fått reda på ett problem ska stöd och råd erbjudas till individen eller familjen, om de vägrar hjälp men behöver stöd och råd för att skydda sig själv, kan Socialtjänsten använda sig av tvångslagstiftning.

IFO:s organisations ansvar ligger hos Socialnämnden inom Socialtjänsten som består av folkvalda politiker.

Det kan exempelvis handla om missbruk, barn och unga samt försörjningsstöd.