Innehållsförteckning
1. Beskriv olika kännetecken på psykiska funktionsnedsättningar.
2. Förklara ICF.
3. Redogör för vad som innebär med socialpedagogiskt arbetssätt.
4. Förklara vad ett socialpsykiatriskt arbetssätt innebär.
5. Förklara begreppet ESL.
6. Redogör för Bostonmodellen.
7. Beskriv Fountain House arbete.
8. Redogör för och förklara återhämtningsprocessen.
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Johan på sidan 128–131. Redogör utförligt och nyanserat för Johans funktionsnedsättningar. Gör en beskrivning av Anettes socialpedagogiska arbetssätt med Johan.

Utdrag
Vid psykiska funktionsnedsättningar förekommer olika kännetecken, exempelvis psykisk sårbarhet och överkänslighet för ljud, ljus och andra sinnesintryck, detta skapar då ångest.

Individen kan bli tillbakadragen och få kontaktsvårigheter vilket skapar svårigheter vid sociala situationer. Individen kan då också få svårt att ta emot hjälp och är ofta misstänksam.

Andra kännetecken kan vara apati och initiativlöshet, vilket kan förväxlas med depression. Individen får då svårt att sätta igång med saker som att börja städa, ta på sig kläder eller kliva ur sängen, hen kan också bli likgiltig.

Individen kan känna en oförmåga att klara av ensamhet och monotoni, långtråkighet, vilket kan skapa en svår ångest.

---

ESL står för ett-självständigt-liv, vilket är ett träningsprogram för att förbättra och träna upp den sociala förmågan.

Terapeuterna lär ut grundläggande sociala färdigheter till individer med psykisk funktionsnedsättning, i grupp får de skapa korta rollspel med syftet att förbättra den social förmågan.

Genom rollspelen får varje individ återkoppling kring sitt beteende av de andra deltagarna och terapeuten, på så vis kan individen förbättra sin sociala förmåga samt en minskad ångest i de olika vardagssituationerna.

Förmågor som tränas genom ESL är att kunna ge och ta emot både positiv och negativ kritik, att kunna ta kontakt med andra människor samt hur problem kan hanteras.

Mål gällande exempelvis det sociala livet, medicinering och stödkontakter sätts upp enskilt för varje individ. Vid träningsprogrammet ESL används även andra arbetsmetoder så som hemuppgifter, diskussioner och videoinspelningar.