Historik och stigmatisering | Samhällsbaserad psykiatri

Innehållsörteckning
1. Beskriv den historiska utvecklingen av den samhällsbaserade psykiatrin från 1800-talet och fram till idag.
2. Redogör för psykiatrireformen.
3. Förklara vad ett socialpsykiatriskt arbetssätt innebär.
4. Förklara begreppet socialpsykiatri.
5. Redogör för de olika yrkesrollerna inom socialpsykiatrin.
6. Förklara begreppet stigmatisering.
7. Redogör för och förklara stigmatiseringsprocessen.
8. Vilka grupper i samhället riskerar att stigmatiseras anser du?
9. Hur kan vi motverka stigmatisering av vissa grupper i samhället?
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Ann-Charlotte på sidan 22. Gör en utförlig och nyanserad beskrivning av stigmatiseringsprocessen samt återhämtningsprocessen med A-C i fokus.

Utdrag
Vetenskapen om psykiatri tog fart i slutet av 1800-talet, innan dess ansågs individer med psykisk störning som sinnessjuka och skulle uppfostras till att arbeta på slutna anstalter.

Det var först i mitten av 1800-talet som individer med psykisk störning sågs som sjuka, de kallades då för dårar.

Det startades upp flertalet, stora hospital där individerna fick vård, senare kallades dessa vårdanstalter för mentalsjukhus. Under denna period togs första steget mot ett humanistiskt synsätt.

Personalen på mentalsjukhusen rekryterades från armén och läkare arbetade där som en bisyssla då psykiatrin var ett ointressant ämne.

1800-talets behandlingsmetoder kan idag beskrivas som tortyr, många individer avled på mentalsjukhuset på grund av infektionssjukdomar eller undernäring.

Få av de inskrivna kunde tillslut skrivas ut. De sinnessjuka ansvarades av socknarna och sockennämnden, idag kallat kommun och kommunfullmäktige.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter