Innehållsförteckning
1. Beskriv krisens olika faser.
2. Redogör för akut stressyndrom.
3. Redogör för PTSD, orsaker och symtom.
4. Beskriv orsaker och symtom hos traumatiserade barn.
5. Redogör för behandling, omvårdnad/omsorg för människor i kris.
6. Redogör för tänkbara orsaker till Ellas symtom, sidan 92.
7. Beskriv hur omvårdnaden/omsorgen till Ella och hennes familj ser ut.
8. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolor och arbetsplatser för att förhindra suicid?

Utdrag
När en människa genomgår en kris drabbas hen av fyra olika faser, den första är chockfasen, individen kan få svårt att ta till sig information, börjar gråta, skrika eller skratta, hen kan också till synes inte visa några känslor alls.

Chockfasen kan vara i några timmar men också i några dagar.

En individ i en chockfas ska inte lämnas ensam, det är viktigt att någon finns till hands, skapar trygghet och lyssnar på individen.

Då hen har svårt att ta till sig information är det viktigt att den upprepas gång på gång, för att säkerhetskälla sig om att individen förstår vad som händer.

När chockfasen sedan går över övergår krisen till reaktionsfasen, det är då individen tar till sig vad som hänt och skapar en reaktion kring händelsen.

Individen kan då känna skuld, börja gråta och sörja, hen kan också få intensiva tankar kring det som hänt samt tappa sin framtidstro.

I reaktionsfasen kan kroppsliga symtom, ångest, uppträda, så som hjärtklappning, huvudvärk och magsmärta.

Detta kan skapa energibrist och orkeslöshet, individen behöver då hjälp med de vardagliga sysslorna.

Att möta en individ i reaktionsfasen kan vara tufft, men det är viktigt att du accepterar individens symtom som känslor, att du lyssnar på hen, trots att du hört historien flera gånger och att du vågar bemöta din egen ångest som kan uppstå.

Reaktionsfasen kan pågå i några veckor upp till några månader.

Reaktionsfasen övergår sedan till reparations- eller bearbetningsfasen, en fas då individen kan se på händelsen mer nyanserat med ett lugnare inre, hen börjar också intressera sig för nutiden och framtidstron kan sakta återkomma.

Dock kan stunder då ångesten blir starkare och sorgen djupare, men känslorna är nu mer hanterbara.

Det är viktigt att en individ i reparations- och bearbetningsfasen har någon att tala med, som kan ge stöd och finns till hands.

Denna fas kan pågå under ett halvår upp till ett år. Sista fasen av krisen är nyorienteringsfasen, individen kan då se livets möjligheter igen och kan acceptera det förflutna.

Hen kan också känna sig mentalt starkare och modigare efter sin kris och livet kan ha fått ett helt nytt värde.

Individen börjar återigen söka nya relationer och gemenskaper samt nya vägar att gå framåt i livet på.

---

Akut stressyndrom kan uppstå då en individ varit med om en eller flera påfrestande händelser som hot, död eller sexuellt våld.

Individen kände sig då hjälplös och mycket rädd, vilket framkallade en extrem stress, ett akut stressyndrom.

Hen kan då uppleva ett stort lidande och flera tillstånd så som likgiltighet, bedövad samt oförmåga att fungera känslomässigt.

Det kan uppstå svårigheter i att minnas viktiga delar av den otäcka händelsen, individen kan få en känsla av att betrakta sig själv utifrån samt overklighetskänslor.

Händelsen kan även återspelas i olika situationer som drömmar, tankar eller känslor, vilket är fruktansvärt obehagligt. Individen försöker därför undvika sånt som startar återspelningen av minnena.

Vid akut stressyndrom kan individen få en ökad retbarhet och ångest, vilket kan orsaka koncentrations- och sömnstörningar, lätt bli irriterad och lättskrämd samt vaksamhet.