Innehållsförteckning
1. Beskriv krisens olika faser.
2. Redogör för akut stressyndrom.
3. Redogör för PTSD, orsaker och symtom.
4. Beskriv orsaker och symtom hos traumatiserade barn.
5. Redogör för behandling, omvårdnad/omsorg för människor i kris.
6. Redogör för tänkbara orsaker till Ellas symtom, sidan 92.
7. Beskriv hur omvårdnaden/omsorgen till Ella och hennes familj ser ut.
8. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolor och arbetsplatser för att förhindra suicid?

Utdrag
När en människa genomgår en kris drabbas hen av fyra olika faser, den första är chockfasen, individen kan få svårt att ta till sig information, börjar gråta, skrika eller skratta, hen kan också till synes inte visa några känslor alls.

Chockfasen kan vara i några timmar men också i några dagar. En individ i en chockfas ska inte lämnas ensam, det är viktigt att någon finns till hands, skapar trygghet och lyssnar på individen.

Då hen har svårt att ta till sig information är det viktigt att den upprepas gång på gång, för att säkerhetskälla sig om att individen förstår vad som händer.

När chockfasen sedan går över övergår krisen till reaktionsfasen, det är då individen tar till sig vad som hänt och skapar en reaktion kring händelsen.

Individen kan då känna skuld, börja gråta och sörja, hen kan också få intensiva tankar kring det som hänt samt tappa sin framtidstro.

I reaktionsfasen kan kroppsliga symtom, ångest, uppträda, så som hjärtklappning, huvudvärk och magsmärta. Detta kan skapa energibrist och orkeslöshet, individen behöver då hjälp med de vardagliga sysslorna.