Innehållsförteckning
1. Beskriv riskbruk, missbruk och beroende.
2. Redogör för alkoholberoende, skador och abstinens.
3. Beskriv avgiftning vid alkoholberoende.
4. Beskriv skador och abstinens vid läkemedelsberoende.
5. Redogör för olika narkotiska preparat, hur de används och vilket rus/abstinens det ger.
6. Redogör för behandling/omvårdnad för personer i avgiftning.
7. Redogör för lagstiftningen för missbruk.
8. Vilket stöd finns i samhället för personer med missbruksproblem?
9. Redogör för begreppet samsjuklighet.
10. Redogör för behandling, omvårdnad/omsorg för dessa personer.
11. Redogör för begreppet allvarlig psykisk störning.
12. Redogör för LRV.
För dig som strävar mot betyget A
Läs berättelsen om Carina på sida 183. Vad är komplext i hennes livsberättelse? Vilka insatser, hjälp/stöd skulle du föreslå för Carina så att hon skulle få en bättre livskvalitet?

Utdrag
Riskbruk innebär att en individ använder sig av substanser som läkemedel, alkohol eller narkotika, vilka skadar hälsan.

Vid användning av substanser ökar risker kring psykiska och sociala faktorer vilka förekommer i akuta situationer.

Det kan exempelvis handla om en individ som dricker mycket alkohol på kvällen för att kunna somna, men som sedan kör bil till jobbet.

Under bilfärden tas många risker både för sig själv och andra människor. Riskbruket blir en ond cirkel.

Missbruk innebär att individen tilltar substanser upprepade gånger, vilket påverkar ett misslyckande i arbets- eller skolsituationer.

Det innebär också att individen upprepar sin användning av substanser i olika situationer som ökar risken för fysisk skada samt fortsätter användningen trots att återkommande eller sociala problem uppstår.

Individen kan också komma i kontakt med rättsväsendet flertalet gånger på grund av substansanvändningen.

---

Cannabis, som marijuana och hasch kommer från växten hampa, Cannabis sativa, denna drog kan rökas, ätas och drickas.

Dess rus varar från 1 timma till 2 och är både fysiskt och psykiskt beroendeframkallande. Vid intag av cannabis ändras tidsuppfattningen och en känsla av upprymdhet infinner sig.

Pulsen ökar, hyn kan bli flammig och ögonen röda och glänsande. Det förekommer även panikattacker och ångest. Då ruset lägger sig uppstår dåligt minne och trötthet.

Vid användning av hasch kan individen bli inåtvänd, irriterande samt deprimerad, det kan tillochmed uppstå känslomässiga störningar och den sexuella förmågan försämras i en långsam takt, istället för att stimuleras som den gör i början av intaget.