PTSD och självmord | Psykiatri | B i betyg

Innehållsörteckning
1. Redogör för PTSD
2. Vilka behandlingar är lämpliga vid PTSD
3. Vad bör du som vårdpersonal tänka på vid omvårdnaden av en vårdtagare med PTSD
4. Vad innebär triggers
5. Beskriv orsaker och symtom vid utmattningssyndrom
6. Beskriv behandlingen av utmattningssyndrom
7. Hur kan vi förebygga utmattningssyndrom
8. Vad beror det på att så många människor begår självmord i Sverige?
9. Redogör för självmordsprocessen.
10. Hur kan vi förebygga självmord?
11. Hur ska vi förhålla oss till en person som har självmordsbeteende?

Utdrag
PTSD är en förkortning av posttraumatiskt stressyndrom och innebär att en traumatisk upplevelse som exempelvis krig, naturkatastrof eller sexuellt utnyttjande, skapat en intensiv känsla av skräck och hjälplöshet hos en individ.

Efter ett långvarigt och/eller svårt trauma för en person, kan PTSD uppstå och utan stöd och tröst från anhöriga och vänner är risken större för att PTSD ska utvecklas.

En individ med posttraumatiskt stressyndrom får plågsamma minnesbilder och återupplever den traumatiska händelsen om och om igen.

Hen kan känna sig likgiltig och ointresserad av vardagliga aktiviteter samt andra människor. Sömnstörningar är också vanligt och under sömnen förekommer mardrömmar.

En person med PTSD är också lättskrämd och överdrivet vaksam på nya faror, hen undviker oftast det som påminner om traumat och har knappt någon framtidstro.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter