Innehållsförteckning
Sinnelagsetik:
Dygdetik:
Situationsetik:

Utdrag
innebär att tanken bakom dina handlingar är viktiga. Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen.

En sinnelagsetiken skulle antagligen säga att det är rätt att döda henne i det här fallet för att tanken bakom det är god.

Enligt den etiken så är det rätt besut att döda henne för att hon ska slippa lida av sjukdomen.

Han gjorde det för att han ville henne väl och tog den beslut som gynnar henne främst enligt sinnelagsetik.

Dock kan man tolka den från en annan synvinkel och säga att det är fel att döda henne för att han älskar henne mycket och hon har rätt till liv även om hon som bad om det.

Hon bad om det för att hon lider av sjukdomen och vill släppa denna illande.

Istället för att döda henne skulle han hjälpa henne att klara sin vardag och stötta henne och göra saker som får henne att skratta och ändra sig.

Det som anser är fördel med den modell är att den ta hänsyn till avsikt men kan bli fel utan menat.

Därmed är den förlåtande. Å andra sidan förklarar den inte vad som är en god avsikt och att goda motiv inte alltid verka leda till goda handlingar.

Vid en etisk bedömning bör vi ta hänsyn till helheten och inte godta ett argument.

Sinnelagsetik är motsatts till konsekvensetiken. Men goda avsikter kan få onda konsekvenser.

Även om man försöker behandla andra som man själv vill bli behandlad, och även om man i förväg försöker räkna ut konsekvenserna av sina handlingar.