Introduktion
Många föräldrar önskar träffa andra som är i samma situation, och därför är det bra att inga i en föräldragrupp för att diskutera vilka regler som bör gälla för tonåringar.

Ett generellt tips till föräldrar är att endast ha några få men viktiga regler som man följer upp och står för.

Utdrag
I kontrakten som ingår i Kometutbildningen kommer man alltså överens med sin tonàring om ett par regler som båda anser vara viktiga. Man formulerar också väldigt tydligt vad som händer om man bryter mot dessa regler.

Vad som däremot väger ännu tyngre är vad som händer om tonáringen följer reglerna och vilken belöning som han eller hon får.